PXL Appwel is een initiatief van Hogeschool PXL

Help & Support

Instructies

Introductievideo Appwel

Bekijk bovenstaande video voor algemene informatie over Appwel.

Kunnen alle scholen instappen?

Ja. Appwel wordt gratis aangeboden aan alle Nederlandstalige secundaire scholen. Hogeschool PXL wenst hiermee te reageren op de specifieke uitdagingen met betrekking tot het welbevinden van leerlingen in coronatijden. Appwel biedt een oplossing voor scholen om het welbevinden systematisch te monitoren en aan te pakken waar nodig.

Sinds september 2019 al werkt een selectie van Limburgse scholen feilloos met de app in kader van het PWO-onderzoek. De feedback van de scholen is erg positief. Daarom nemen we het initiatief om de app vanaf 10 december 2020 Vlaanderenbreed aan te bieden.

Kunnen alle leerlingen meedoen?

De leerlingen van de eerste en tweede graad kunnen meedoen vanaf 11 januari 2021. De leerlingen van de derde graad kunnen meedoen vanaf 1 februari 2021.

Hoe kan ik mijn school registreren?

Je kan jouw school registreren via dit inschrijvingsformulier: ‘ik wil deelnemen’.

Is de app in orde met de privacywetgeving?

Ja, de app is volledig in orde met de privacywetgeving GDPR. We ontvingen een positief advies van de sociaal-maatschappelijke ethische commissie van de Universiteit Hasselt. Als de school zich aanmeldt, is de eerste stap dat alle ouders expliciet toestemming moeten verlenen voor het gebruik van de app. De leerlingen krijgen een unieke code waarmee hun gegevens beveiligd worden.

De resultaten komen binnen op een beveiligd dashboard waarvan enkel de directie en de leerlingbegeleiders een gepersonaliseerd account krijgen.

Kan een school voor buitengewoon onderwijs ook instappen?

Ja, een school voor buitengewoon secundair onderwijs kan ook instappen. Je kan als school zelf inschatten of jouw leerlingen taalvaardig genoeg zijn om de 40 meerkeuzevragen te begrijpen en in te vullen. De vragenlijst werd talig getest bij leerlingen uit diverse studierichtingen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Als je specifieke vragen hebt over de doelgroep van jouw school, neem dan zeker contact met ons op.