PXL Appwel is een initiatief van Hogeschool PXL

Appwel, voel jij je wel?

Appwel, hoe zit jij in je vel?

Appwel, zit je goed in je vel?

Appwel, beter in je vel?

Een APP die het WELbevinden van leerlingen meet en opvolgt

PXL Appwel is een ideaal hulpmiddel voor scholen om het welbevinden van leerlingen systematisch op te volgen. Het is een app om het welbevinden van jongeren in het secundair onderwijs te meten en te verhogen. Door in te spelen op de huidige technologie, een vroege signalering van psychische problemen bij jongeren en een snelle, laagdrempelige aanpak van de problemen hoopt ‘Appwel’ het verschil te kunnen maken voor ELKE leerling! Leerlingen met een laag welbevinden geven aan dat een specifieke hulpvraag uiten in de app de stap naar hulp vragen kleiner maakt.

 • Hogeschool PXL biedt PXL Appwel gratis aan aan alle Vlaamse secundaire scholen.
 • De school krijgt snel en zonder bijkomende inspanning een genuanceerd beeld van het welbevinden van hun leerlingen.
 • Vragenlijst met vijf deelconstructen van welbevinden op basis van het referentiekader onderwijskwaliteit van de Vlaamse onderwijsinspectie.
 • Naast meetinstrument is er ook een toolkit voor leerlingbegeleiders waarop ze hun begeleiding kunnen enten.

Waarom PXL Appwel gebruiken?

Welbevinden is prioriteit nummer 1 van elke school. Het is een onmisbare voorwaarde om te kunnen leren. Het is een absolute noodzaak om het welbevinden van leerlingen te monitoren en te stimuleren. Daarbovenop maakt de COVID-pandemie niet alleen veel fysieke slachtoffers, maar is het voor onze jongeren ook bijzonder moeilijk om in maanden van sociaal isolement hun hoofd mentaal boven water te houden.

Sinds september 2019 werkt een selectie van Limburgse scholen feilloos met de app in kader van het PWO-onderzoek. De feedback van de scholen is erg positief. Daarom nemen we het initiatief om de app vanaf 10 december 2020 Vlaanderenbreed aan te bieden.

Van start gaan

Onze partners

Voor wie is het?


Ik ben een

professional

 • Elke Vlaamse secundaire school kan instappen in PXL Appwel.
 • Online vorming voor leerlingbegeleiders over de werking van PXL Appwel na inschrijving.
 • Na een GDPR- toestemming van de ouders kunnen de leerlingen de app installeren op hun smartphone of tablet.
 • Er zijn drie meetmomenten waarop het welbevinden gemeten wordt via de app.
 • De leerlingbegeleider krijgt toegang tot de geanalyseerde data via het PXL Appwel-dashboard.
Getuigenis leerlingbegeleiders
Ik ben een

Leerling

 • Je kan de app PXL Appwel gratis en veilig downloaden op je smartphone of tablet (IOS/ Android).
 • Je ontvangt via je secundaire school een unieke activatiecode, nadat je ouder(s) een toestemmingsformulier hebben ondertekend.
 • Deze unieke code moet je slechts één keer ingeven, vanaf dan kan je app altijd raadplegen.
 • Via het menu van de app zie je de vragenlijst, je persoonlijk profiel, een overzicht van je antwoorden en een knop met veel voorkomende vragen over de app.
Getuigenis leerlingen
Ik ben een

Ouder

 • PXL Appwel is een app om het welbevinden van jongeren te meten en op te volgen.
 • De app is gratis, volledig veilig en werkt op elke smartphone of tablet.
 • We meten het schoolwelbevinden van uw kind via een online vragenlijst.
 • Indien uw kind geen smartphone of tablet heeft, zorgt de school ervoor dat uw kind de vragenlijst toch op de juiste tijdstippen kan invullen.
 • Indien uw kind dit wenst, zal de leerlingcoördinator helpen om het welbevinden te verhogen.
 • De leerlingcoördinator gaat vertrouwelijk om met de antwoorden.
 • Het is vanzelfsprekend dat we niet aan de slag gaan met de app zonder uw toestemming.

Hoe werkt het?

Elke Vlaamse secundaire school kan instappen in PXL Appwel vanaf 10/12/2020. De leerlingenbegeleiders van iedere school worden opgeleid via een online vorming in de week van 4 januari 2021.

Na een GDPR- toestemming van de ouders kunnen de leerlingen de app installeren op hun smartphone of tablet vanaf 11/01/2021

Via een online vragenlijst in de app wordt het individueel welbevinden van de leerlingen drie keer per schooljaar gemeten. De leerlingbegeleider krijgt toegang tot de geanalyseerde data via het PXL Appwel-dashboard.Appwel gebruiken Meer informatie
De wetenschappelijke basis van dit instrument zit goed. Tegelijk is PXL Appwel praktisch hanteerbaar en gebruiksvriendelijk voor leerlingen en informatief voor scholen. Ook wetenschappelijk kan het instrument nog relevante inzichten bieden over het dynamische karakter van welbevinden doorheen het schooljaar en schoolloopbanen, evenals hernieuwde inzichten over de samenhang met studenten scores. Benieuwd naar het vervolg... Prof. Dr. Katrien Struyven UHasselt
Een veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor een positief zelfbeeld, welbevinden en betrokkenheid laat leerlingen diepgaander leren, vertonen meer inzet en gaan gemotiveerder uit zichzelf aan de slag. Met betere leerresultaten op lange termijn. Christel Moors, directeur GO! Atheneum Bree
Weet jouw school hoe je je voelt? De mijne wel want Ik heb het ge-appt, en dat deed me "wel" goed. Carine Stans, leerlingbegeleider Middenschool H. Hartinstituut Bree
Met PXL Appwel is het mogelijk geworden om op een laagdrempelige manier álle leerlingen te horen over hun welbevinden. Dat de resultaten digitaal verwerkt worden en dus quasi onmiddellijk bij de leerlingenbegeleiders terechtkomen, zorgt voor een snelle en adequate opvolging. PXL Appwel is een professioneel ontwikkelde app die de juiste vragen stelt en makkelijk is in gebruik voor leerlingen. We kijken alvast uit naar de versie voor de derde graad. Joris Verboven, directeur Spectrumcollege Lummen
PXL Appwel is een krachtige applicatie op maat van de leerling, waarbij we hun welbevinden op leerlingniveau, klasniveau en schoolniveau kunnen opvolgen. Een schat van informatie, niet alleen op beleidsmatig vlak, maar ook dagdagelijks voor onze zorgcoaches die de leerlingen opvolgen. De gebruiksvriendelijkheid en gerichte feedback maken het gebruik ervan eens zo laagdrempelig. Rembert Henderix, directeur Hast Katholiek Onderwijs Hasselt
We kozen en blijven kiezen voor PXL Appwel omdat we er ons maar al te zeer van bewust zijn dat een kind niet tot leren komt als het zich niet goed voelt. We zetten op school sterk in op het welbevinden en PXL Appwel geeft ons een extra kanaal om mee dat welbevinden in kaart te brengen. Nia Ponsaerts, leerlingbegeleider PTS Maasmechelen
PXL Appwel is een kans om te groeien
voor de leerling én de school. Els Peeters, leerlingbegeleider Sint-Martinusscholen Herk- de- Stad
PXL Appwel is voor onze school een handige tool om het welbevinden van leerlingen in kaart te brengen. We gebruiken deze bevraging als aanvulling op andere acties in onze school om zo meer aandacht te hebben voor het thema welbevinden. Sofie Bylois, pedagogisch directeur junior Atlas College Genk
Als leerling van Hast kan ik door PXL Appwel makkelijk aangeven wat goed en minder goed loopt voor mij. De app is gemakkelijk in gebruik, en ik vind het fijn dat de school mijn mening wil horen en oog heeft voor ons welbevinden, zeker nu bij corona en afstandsonderwijs. Leerling Hast Katholiek Onderwijs Hasselt